Молитва за страждущего не могущего умереть

Канон бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет(и умереть не может)

Молитва за страждущего не могущего умереть

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Псалом 69

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже.

Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́.

Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х.

Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от пе́чали ду́шу мою́.

И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Песнь 1

Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Прииди́те, собери́тися вси, и́же благоче́стно в житии́ пожи́вшии, и воспла́чите о души́ отчужде́нней сла́вы Бо́жия, и рабо́тавшей сту́дным де́моном вся́ким тща́нием.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не у́бо вре́мя все моего́ живо́та, я́ко дым претече́, и предста́ша про́чее а́нгели по́сланнии от Бо́га, окая́нную мою́ ду́шу и́щущи неми́лостивно.

Слава: Се, предста́ша мно́жество лука́вых духо́в, держа́ще мои́х грехо́в написа́ние, и зову́т зело́, и́щуще безсту́дно смире́нныя моея́ души́.

И ныне: Про́чее к кому́ возопию́; кто мой плач от боле́зни прии́мет, и се́рдца воздыха́ние, то́кмо Ты Пренепоро́чная, Чи́стая, Наде́жда христиа́н и всех гре́шных.

Песнь 3

Несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

До́брии мои́ дру́зи и зна́емии, почто́ не пла́чете, почто́ не рыда́ете, и́же иногда́ люби́маго дру́га и бра́та, ны́не же стра́нна Бо́га и всех вас.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Возлю́бленная моя́ бра́тия, зря́ще моя́ дея́ния облича́ема ме́рилом пра́ведным, Христа́ всех Бо́га моли́те, ми́лостива бы́ти мне.

Слава: Помяну́вше моея́ возлю́бленнии, е́же к вам дру́жбы, Христа́ моли́те призре́ти на мя злополу́чна, живота́ лиши́вшегося, и му́чима.

И ныне: Приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Бо́га моего́ Ма́ти, от высоты́ сла́вы мно́гия Твоея́, Благая́, услы́ши стена́ние после́днее, и ру́ку пода́ждь ми.

Песнь 4

Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Увы́ мне блу́дному, увы́ мне окая́нному: я́ко ру́це простира́ю к мои́м друго́м, и сле́зы от о́чию пролива́ю, но никто́же ми́луяй мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

По́двиг наста́ мне души́ всегуби́телен, и очи́ма взира́яй к Бо́жиим све́тлым А́нгелом, вопию́: ма́ло оста́вите мя пожи́ти, но никто́же послу́шаяй мене́.

Слава: О мне пла́чите, о мне рыда́йте а́нгельстие собо́ри, и челове́цы вси христолю́бцы: неми́лостивно бо ду́ша моя́ от те́ла разлуча́ется.

И ныне: Влады́чице, Влады́чице, ны́не поми́луй ду́шу недоумева́ющую, и к Твоему́ покро́ву еди́ному зря́щую, и не пре́зри, Блага́я, де́моном отда́ну бы́ти ми.

Песнь 5

Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, И́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Свет у́мный возсия́й на мя, да ви́жу Тя Христе́, поне́ вма́ле: ктому́ бо не у́зрю Тебе́; о́блак бо де́монов внеза́пу нападе́ на мя, и тьма сту́дных мои́х дел покрыва́ет мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Спаси́теся вси возлю́бленнии, благоутро́бнии о мне я́вльшеся злоча́стнем и всеокая́ннем: вси бо а́ще еди́нем гла́сом провеща́ли бы́сте к моему́ Влады́це, тьмы изба́вили мя бы́сте.

Слава: Спаса́йся, вели́кий кня́же Божи́й Миха́йле, А́нгелов нача́льниче: ктому́ бо твое́ святое́ и́мя не призову́, е́же помощи́ мне: молчи́та бо мои́ устне́, и язы́к связа́ся.

И ныне: Спаса́йся и Ты, Нескве́рная Чи́стая Ма́ти Христа́ моего́ и Бо́га: ктому́ бо о́браза Твоего́, от мои́х согреше́ний не узрю́ окая́нный, угасе́ бо свет мой и нощь покры́ мя.

Песнь 6

Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Приклони́те у́хо ва́ше бра́тия моя́ ко мне, и кро́тко услы́шите умиле́нных глаго́л ма́лое веща́ние, и не прослу́шайте, и мзду от Го́спода вси восприи́мете.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Се, ны́не разлуча́ется с боле́знию душа́ от окая́ннаго моего́ телесе́: не у́бо те́ло мое́ погребе́те в земли́, несть бо досто́йно: но извле́кше вон, псом пове́рзите.

Слава: Ка́я бо мне по́льза, души́ мое́й в стра́шныя му́ки вве́ржене бы́ти, те́лу же пе́ту бы́ти от вас; оста́вите непогребе́но, я́ко да снедя́т пси се́рдце мое́.

И ныне: Не́гли мимоходя́щии, стра́нии, ви́дяще ко́сти от псов влеко́мы, умили́вшеся воззову́т от души́: помози́, Влады́чице, души́ окая́ннаго сего́ те́ла.

Песнь 7

Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́нгел, преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Се, привле́кше отторго́ша от телесе́ лю́те внеза́пу окая́нную ду́шу, и отво́дят к Судии́ гро́зному и стра́шному: помяну́вше у́бо возлю́бленнии, е́же к вам моея́ бесе́ды, па́мять твори́те мне.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Поми́луйте мя А́нгели всесвяти́и Бо́га Вседержи́теля, и изба́вите мыта́рств всех лука́вых: не и́мам бо де́ла бла́га, возме́рити ме́рилу злых мои́х дея́ний.

Слава: Егда́ взы́дете всесвяти́и мои́ А́нгели предста́ти суди́щу Христо́ву, коле́на прекло́ньше плаче́вно возопи́йте Ему́: поми́луй всех Тво́рче, де́ло руку́ Твое́ю, Бла́же, и не отри́ни от Тебе́.

И ныне: Покло́ньшеся Влады́чице и Пречи́стей Ма́тери Бо́га моего́, помоли́теся, я́ко да прекло́нится с ва́ми, и прекло́нит Его́ на ми́лость: ми́лости су́щи и Пита́тельница, услы́шана бу́дет.

Песнь 8

Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́, вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не совоздохни́те вси земни́и концы́ о мне окая́ннем, и спла́чите: прии́де бо лю́тое свы́ше изрече́ние, рука́ма мои́ма связа́тися, и нога́ма изри́нутися.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Недоуме́в от всех, к тебе́ храни́телю окая́ннаго живота́ моего́, стеня́ зову́ го́рько: виждь мои́х уз ве́чных озлобле́ние, и не оскуде́й о мне моля́ся.

Слава: Поне́же бых де́моном изда́н, и во а́дово дно ну́ждею низво́дят, вем, яко ны́не вси мене́ забы́ша, ты же помяни́ мене́, о А́нгеле Госпо́день.

И ныне: Христа́ моего́ Ма́ти, ка́ко забы́ла еси́ мене́, ка́ко не преклони́ла еси́ на милосе́рдие Источи́вшаго кровь от ребра́, да спасе́т, я́же созда́; увы́ мне, ка́ко заключи́ся милосе́рдие Христа́ моего́.

Песнь 9

Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти. Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во Воплоще́нно. Его́же велича́юще, с Небе́сными во́и, Тя ублажа́ем.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Бо́га не ктому́ аз помяну́, не ктому́ бо во а́де помина́ти Го́спода: но во тьме лю́те покрыва́емь сежу́, ожида́я Воскресе́ния всех челове́к, да суди́вся во огнь вве́ргуся.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Бог не ктому́ мене́ помяне́т, ниже́ мно́жество а́нгелов, арха́нгелов собо́р, проро́ков, апо́столов собра́ние, мно́жества же му́чеников, всех же пра́ведных: еди́н у бо почерплю́ зла́я, я́же собра́х.

Слава: Пла́чите о мне ны́не и рыда́йте, а́дово дно и бе́здна, и червь и та́ртар, му́ки убо вся о мне возстони́те: еди́н бо от христиа́н ведо́хся, вам пре́дан бых, еже му́читися го́рько.

И ныне: Бо́жия Ма́ти, виждь в бе́здну, виждь ду́шу му́кам пре́данную му́читися, и коле́на прекло́ньши прослези́, да прекло́нится Твои́ми мольба́ми, И́же кровь Свою́ да́вый за мене́, воззва́ти мя.

Окончание канона

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Источник: //xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/usopshim/kanoni/egda_strajdet.html

Как правильно проводить усопшего по православной традиции

Молитва за страждущего не могущего умереть

«Умершие надеются», говорит блаженный Августин, «получить помощь через нас: ибо время делания отлегло от них; взывают ежеминутно души, вверженные в темницу, и нет им утешителя».

Накануне смерти

В православной традиции каждый искренне верующий человек всю жизнь ежедневно молится о достойной кончине, просит Бога не дать ему неожиданной смерти, не забирать неготовую душу, дать возможность раскаяться в грехах до перехода в Вечность.

На всех богослужениях возносятся молитвы о достойном конце христиан «Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове, просим. Подай, Господи». Но легкая кончина даруется Богом не всегда.

Нередко человек перед смертью болеет — и это всегда шанс ему еще немного измениться, очиститься, серьезно что-то осознать перед лицом перехода в Вечность.

Если человек перед смертью болеет

Венецианов А.Г. Причащение умирающей. 1839

Некоторые «милосердные» родственники скрывают от больного его близкую кончину. Напротив, гуманно было бы, чтобы человек знал о скором переходе в мир иной и мог достойно подготовиться – исповедаться и причаститься. Также полезно пособоровать больного. Для этих целей на дом или в больницу приглашается священник.

За тяжело больного человека необходимо подавать записки о здравии на литургию (чем чаще, тем лучше), заказывать молебны о здравии, ежедневно давать ему просфору и святую воду. У постели больного можно читать Псалтырь (с поминанием о здравии на Славах).

Если человек не крещен, но находится в сознании, его необходимо покрестить, а затем причастить. В бессознательном состоянии человека не крестят, поскольку крещение должно быть свободным выбором каждого человека, нельзя насильно присоединять его к Церкви.

Если нет возможности позвать священника, или вероятно, что он не успеет доехать, то покрестить умирающего имеет право любой православный мирянин, и не только право – это его священный долг и обязанность.

Как покрестить человека самому: необходимо произнести крещальную формулу без искажений:

«Крещается раб(а) Божий(ая) (Имя) во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь», при этом при произнесении каждого «аминь» нужно омывать голову крещаемого святой водой (если ее нет, то простой водой).После этого человек считается полноценным христианином, и за него можно подавать записки в храме.

Если после крещения человек по неведомому Божьему помыслу не умрет, то необходимо закончить обряд крещения, обратившись к священнику. Он дочитает необходимые молитвы и совершит таинство Миропомазания.

В момент смерти

В самый момент смерти и непосредственно накануне ее душа человека испытывает томление. Зачастую человек начинает видеть нечистых духов со страшными лицами, слышит ужасные голоса. И тем интенсивнее эти кошмары, чем грешнее душа человека.

Поэтому принято максимально смягчить душе момент перехода. Для этого окружают человека благочестивыми предметами, иконы и крест ставят так, чтобы умирающий мог их видеть.

Принято рядом с умирающим, возле икон, возжигать «страстную» свечу (это свеча, с которой стояли на утрени 12 Евангелий).

Как читать «Канон молебный на исход души»

Если признаки умирания становятся явными, следует облегчить переход в Вечность чтением так называемой «отходной молитвы» — это «Канон молебный на исход души». В идеале ее читает священник.

Но если священника не удается позвать, мирянин также имеет право читать «отходную», кроме молитвы в конце канона «от иереа глаголемой на исход души».

Канон читается от имени умирающего, «от лица человека, с душею разлучающегося и не могущего глаголати».

Если канон читает мирянин, начинать следует с возгласа «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Затем предначинательные молитвы (с «Трисвятое» по «Отче наш»), затем канон. При чтении канона следует зажечь лампадку или свечу перед иконой. Канон не читается для умирающих детей до 7 лет по причине отсутствия грехов.

«Канон молебный на исход души» не обязательно читать у постели умирающего. Его можно также читать и дома, когда умирающий находится в больнице.

Если человек умирает во время чтения канона, то следует дочитать канон, а затем добавить «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего… ».

После оставления душей тела, усопшему следует закрыть глаза, выпрямить туловище, подвязать челюсть и накрыть с головой.

Сразу после смерти, немедленно читается «Последование по исходе души от тела».

Если человек долго болеет и тяжело страдает

Когда человек долго страдает перед смертью, мучается сам и мучает окружающих, то существует практика чтения специальных молитв, в которых содержатся просьбы к Богу поскорее забрать душу. Это «Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждает». Читать его можно только по благословению священника.

Как приготовить усопшего к погребению

Омовение тела. Омывать тело умершего человека нужно с молитвами – «Трисвятое» или «Господи, помилуй». Следует зажечь лампаду или свечу, и гореть они должны непрестанно, пока тело находится в доме. После омовения следует одеть тело в чистые (и по возможности, новые) одежды, надеть крестик. Женщины в период месячных не должны участвовать в омовении.

Возложив тело на специально отведенное для этого место, нужно покрыть его специальным покрывалом. Это так называемое «погребальное покрывало», его можно купить в храмах, на нем изображены крест, лики святых, написаны молитвы.

Глаза покойного должны быть закрыты, руки сомкнуты, правая сверху. Чтобы руки не расползались, их связывают.

В руки усопшего кладут погребальный крест, на грудь – икону (мужчинам – Иисуса Христа, женщинам – Пресвятой Богородицы). На лоб кладется венчик – образ Небесного венца, который, возможно, получит душа.

Венчик – это полоска бумаги с изображением Спасителя, Богоматери, Иоанна Крестителя, надписями молитвы «Трисвятое».

Перед тем, как положить тело в гроб, следует окропить святой водой и тело, и гроб (изнутри и извне). Под голову в гроб кладут специальную подушку, набитую опилками или соломой. Некоторые верующие заранее готовят себе «погребальную подушку» — собирают веточки вербы (с Вербного воскресенья) и листья берез (с праздника Троицы).

Гроб принято ставить в центре комнаты перед домашним иконостасом, лицо усопшего должно смотреть на выход. Вокруг гроба следует зажечь 4 свечи: у головы, в ногах и побокам на уровне скрещенных рук. Это символ креста.

Затем у гроба следует начать чтение Псалтыри с молитвами об упокоении («Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшегося раба Твоего…»). По возможности следует заказать Панихиды.

Существует ошибочное мнение, что Панихиды не заказываются до отпевания. Напротив, следует их заказывать и до, и после отпевания, и даже в нескольких храмах сразу.

Ведь душа покойного нуждается в срочной помощи, ей приходится совсем непросто после разлучения с телом.

Сорокоуст об усопшем

Следует как можно раньше заказать сорокоуст об усопшем. Можно также заказать чтение Неусыпаемой Псалтыри – на полгода или год.

Но родственникам также следует регулярно молиться об усопшем, не «перекладывать» всю работу на других. Самостоятельное моление об усопшем очень полезно как его душе, так и душе молящегося.

Следует продолжать дома читать Псалтырь, а также можно читать Евангелие в память об усопшем.

Вынос тела и отпевание

В православной традиции похороны совершаются на 3-й день после смерти, при этом сам день смерти считается за первые сутки, даже если человек умер за несколько минут до полуночи.

За недолгое время до выноса гроба из дома следует еще раз прочитать «Последование по исходе души от тела». Перед самым выносом – прочитать литию. Гроб несут в храм, постоянно молясь молитвой «Трисвятое».

Участвующие в траурной процессии должны нести зажженные свечи. Впереди процессии – крест или икону. Заказывать оркестр – не приветствуется при православном погребении.

При вносе тела в храм, по Уставу должен звонить колокол – особым погребальным звоном.

В процессе отпевания священник читает особую разрешительную молитву: с ее помощью с усопшего снимаются запрещения и грехи, в которых он покаялся или не смог вспомнить при жизни (т.е. ведомые и неведомые). Не снимаются специально утаенные грехи. Текст этой молитвы вкладывают в руки усопшего.

Затем родственники прощаются с умершим последним целованием, и священник посыпает его крестообразно землей. Поется «Вечная память».

На кладбище гроб опускается в могилу головой к востоку, совершается краткая заупокойная Лития.

Поминальная трапеза

На поминальной трапезе должно отсутствовать спиртное. Основное блюдо на поминках – кутья (коливо). – отваренные зерна пшеницы или риса с медом (а также изюмом и курагой). Затем традиционно подают блины и кисель. А затем, по возможности, все остальные блюда.

Кутью перед употреблением следует освятить. Существует специальный чин освящения кутьи священником. При отсутствии священника, кутью следует покропить святой водой.

За поминальным столом следует вести благочестивые беседы, вспоминая усопшего добрым словом, рассказывать о его добрых качествах.

Что не относится к православной традиции:

  • занавешивание зеркал;
  • отказ от вилок во время поминок;
  • ставить стакан с водой (или, еще хуже, с водкой) для покойного;
  • пожелание «пусть земля ему будет пухом»

Всего этого не следует делать, вместо пожелания о «пухе» следует взывать «Упокой, Господи, душу раба Твоего…»

После похорон следует продолжать регулярно помогать душе усопшего. Но  об этом – в другой статье.

смерть

Источник: //sbogom.kiev.ua/provodit-usopshego/

Молитва у одра умирающего

Молитва за страждущего не могущего умереть

Молитва у одра умирающего

37777     Комментариев: 0

В своей известной книге «Переход» П. Калиновский пишет: «…Жизнь человека на земле — это только начало, только подготовка к тому, что ждет нас всех после смерти тела.

Начатое здесь будет продолжаться там; [за порогом смерти нас] …ждут …ответственность и возмездие за сделанное во время земной жизни. Об этом говорят все великие религии.

[Поэтому] …очень важно перейти порог в состоянии беззлобности, умиротворенности и покоя, не унося с собой ни одного темного пятна на своей совести.

Христианство всегда знало это, поэтому и советовало каждому перед смертью исповедаться и причаститься. Состояние личности в момент смерти важнее всей предыдущей жизни человека.

Об этом говорит и евангельское повествование от Луки (см.: Лк. 23, 32–33, 39–43) о разбойниках. Вот оно: Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону.

Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал.

И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Жизнь разбойника была плохой, но раскаяние в последние часы перед смертью обещает хорошее начало будущего существования » [1]

Православная Церковь напутствует своих чад в загробную жизнь Таинствами Покаяния, Причащения и Елеосвящения. Родственники тяжелобольного обязаны позаботиться о том, чтобы во все протяжение болезни член Церкви не оставался лишенным этих христианских Таинств.

Если болезнь продолжительна, нужно попросить священника из ближайшего храма посещать больного для регулярного совершения над ним Таинств. Когда же конец жизни человека видимо приближается, нужно срочно позвать священника для напутствия умирающего в жизнь вечную.

У одра умирающего священник заботится о том, чтобы у него не осталось на совести какого-либо забытого или неисповеданного греха или злобы к кому-либо из близких. Поэтому, если умирающий находится в сознании, священник задает ему соответствующие вопросы для исповеди в такой форме, чтобы ответ мог быть односложным.

Конечно, такая исповедь в форме вопросов не может быть полной и всеобъемлющей: она должна быть заключительной, последней, которой предшествовало бы подробное и полное очищение совести больного в те дни, когда он был еще способен на тщательную исповедь. И об этом также должны были позаботиться родственники умирающего.

После совершения Таинства Покаяния священник приобщает умирающего запасными Святыми Дарами, которые он приносит в специальной дароносице.

Церковные каноны, заботясь о доброй христианской кончине человека и соединении его со Христом Спасителем, в предсмертные часы дозволяют причащать умирающих даже после принятия лекарств и вкушения пищи [2], а женщин — и в период месячного или родильного очищения (чего не дозволяется совершать над лицами, не находящимися в смертельной опасности).

Однако правила запрещают причащать Святых Таин людей, впавших в беспамятство или безумие, до их выздоровления, кроме смертных случаев [3]. В исключительных случаях можно приобщать и беснуемых, при условии, если они в бесновании не богохульствуют [4].

Как во время болезни, так и пред самой кончиною, над христианином целесообразно совершать Таинство Елеосвящения, предавая в руце Божии жизнь болящего. Болен ли кто из вас,— пишет апостол,— пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.

И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак. 5, 14–15). По верованию Православной Церкви, Елеосвящение — это Таинство, в котором при помазании освященным елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.

В этом Таинстве христианину прощаются те грехи, о которых он забыл или которых по неведению и невниманию не считает за грех. Вот что пишет о Таинстве Соборования Московский святитель Филарет: «Из слов Апос­тола (Болен ли кто из вас… и т. д. — Иак.

5, 14–15) видно, что Таинство Елеопомазания имеет двоякий плод: 1) отпущение грехов, и 2) выздоровление болящего: и воздвигнет его Господь.

Таким образом, на точном основании Священного Писания Православная Церковь учит, что Елеопомазание может быть совершаемо как над приближающимся к смерти для испрошения ему прощения грехов, так и над всяким больным для испрошения ему прощения грехов и выздоровления от болезни » [5].

Канон на исход души

Молчат уста умирающего, но Церковь от его лица изображает всю немощь грешника, готового покинуть мир, и поручает его Пречистой Деве, помощь Которой призывается в молитвах.

Может быть, умирающий уже не слышит молитвословий, но, как при крещении младенца отсутствие у него сознания не умаляет благодатного действия Таинства, так и затухание сознания не препятствует спасению отходящей души по вере и молитве близких, собравшихся у его смертного одра.

Церковь, имевшая попечение о каждом православном с момента его рождения, не может оставить его и в этот последний страшный час.

В лице духовника умирающего она спешит к его одру и прежде всего прилагает старание о том, чтобы у умирающего не осталось на совести какого-либо неисповеданного греха, в особенности злобы к кому-либо из братий.

А затем духовник от лица человека, с душою разлучающегося и не могущего глаголати, глаголет «Канон молебный ко Господу Богу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богородице, Матери Господней».

Уста умирающего молчат и язык не глаголет, но сердце вещает: Огнь бо сокрушения внутрь возгорается и гласы немолчными призывают прежде всего Матерь Господню [6].

Канон на исход души преисполнен этими вещаниями от сердца умирающего, который хорошо сознает, что «нощь смертная постиже (его) неготова, мрачна же и безлунна, препущающи неприготовлена к долгому оному пути страшному» [7]. По 6-й песни канона — кондак Великого канона, побуждающий душу умирающего воспрянуть, пока еще не поздно, как разбойник благоразумный в последний момент воздохнуть о своих грехах и воззвать ко Господу, да пощадит Христос Бог: «Душе моя, душе моя, востани, что спиши, конец приближается, и нужда ти молвити: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, Иже везде сый и вся исполняяй» [8].

За кондаком следует и икос того же Великого канона, утешающий трепещущую душу тем, что «Христова врачебница всем открыта», всем дана возможность очищать душу свою исповеданием грехов своих и Таинством Покаяния [9], что и сам диавол, видя эту «врачебницу… пострадав уязвися», и в сознании своего бессилия признается: «убивает мя Вифлеемлянин, Иже везде сый и вся исполняяй» [10].

Все последование заканчивается молитвою от иерея, глаголемой на исход души, о разрешении ее от всяких уз, освобождения от всякой клятвы, о прощении грехов и упокоении в обителях святых.

Чин на разлучение души от тела

Кроме «Канона на исход души» в Большом Требнике и в «Иерейском молитвослове» есть другой умилительный канон, творение Андрея Критского, который входит в «Чин, бываемый на разрешение души от тела, внегда человек долго страждет».

Большие страдания умирающего побуждают усилить молитву: душа долго страждущего молитвенно ищет помощи у всей Церкви небесной и земной, призывает «ангельстии собори, и человецы вси христолюбцы» [11], «всех благочестиво в житии поживших», призывает «вси земнии концы совоздохнуть и соплакать». В особенности обращается она к добрым друзьям и знакомым, к возлюбленным братиям, просит их в «память еже к ним дружбы» молить Христа о ней, просит всех их явить благоутробие, оказать милосердие к ней, злосчастной и окаянной, ибо она верит в силу молитвы Церкви: «Если бы вси единем гласом провещали бысте к Владыце, тьмы избавили мя бысте».

В конце Чина приводятся две молитвы: первая «о душе судимей», та самая, что и в «Каноне на исход души», только с некоторыми небольшими сокращениями. Вторая молитва — «О долго страждущем умрети» — нарочитая молитва. В ней прежде всего раскрывается та мысль, что смерть дана Господом как средство против развития зла.

Неизреченною мудростию созданный от персти Адам был украшен образом Божиим и добротою и как честное и небесное стяжание предназначался к постоянному славо­словию и благолепию Божией славы и Царства, «но понеже заповедь преступи и Божия Его повеления, приим образ и не сохранив» и таким образом в свою богоподобную природу человек внес начало зла, «сего ради, да не зло безсмертное будет», Господь по человеколюбию лишил человека бессмертия по телу, установил разлучение души от тела, причем тело обращается в то, из чего образовано было, то есть в землю, а душа, вдохнутая Господом, возвращается к Нему, и в определенном Им месте пребывает «даже до общего воскресения». Присутствуя теперь при таком разлучении души от тела одного из рабов Божиих, «долгостраждущего умрети», служитель Божий со смиренным сознанием своего личного недостоинства, но дерзновенно как представитель Церк­ви просит Господа разрешить сему рабу его нестерпимые болезни и содержащие его немощи горькие и упокоить его, идеже праведных дуси.

Оба канона на исход души в случае отсутствия священника могут (и должны) быть прочитаны у одра умирающего мирянином, разумеется, с соответствующей заменой возгласов и опущением молитвы, предназначенных для чтения только от иерея. И кроме положенных в богослужебных книгах канонов близким умирающего должно молиться об отходящем брате.

По книгам:

1. Калиновский П. Переход. Последняя болезнь, смерть и после. М., 1991. С. 169–176;

2. Со святыми упокой: О церковном поминовении усопших: Сборник / Сост. мон. Иулиания (Самсонова). Саратов: Изд-во Саратовской епархии, 2007.

[1] Калиновский П. Переход. Последняя болезнь, смерть и после. М., 1991. С. 37–38.

[2] Кормчая книга. Ч. II; Номоканона пункт 166.

[3] Служебник. Известие учительное о подаянии и приятии Божественных Таин.

[4] Правило 3-е Тимофея, архиеп. Александрийского (Кормчая книга. Ч. I).

[5] Филарет, митр. Московский и Коломенский. Собрание мнений и отзывов по учебным и церковно-государственным вопросам: В 5 т. Т. V. Ч. 2. СПб., 1888. С. 558.

[6] См.: Канон на исход души. Песнь 6, тропарь 1.

[7] Ср.: Канон на исход души. Песнь 7, тропарь 1.

[8] Кондак по 6-й песни канона, творение прп. Андрея Критского.

[9] Ср. с увещанием пред исповедью: «Пришел еси во врачебницу».

[10] Канон на исход души. По 6-й песни икос.

[11] Здесь далее цитаты из «Канона на разлучение души…»..

Источник: //eparhia-saratov.ru/Articles/molitva-u-odra-umirayushhego

Не может умереть молитва

Молитва за страждущего не могущего умереть

Данная статья содержит: не может умереть молитва – информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

В ожидании кончины

Когда я, удрученный болезнью, восчувствую приближение кончины земного бытия моего: Господи, помилуй меня. Когда бедное сердце мое при последних ударах своих будет изнывать и томиться смертными муками: Господи, помилуй меня. Когда очи мои в последний раз орошатся слезами при мысли, что в течение моей жизни оскорблял я Тебя, Боже, грехами моими: Господи, помилуй меня.

Когда частое биение сердца станет ускорять исход души моей: Господи, помилуй меня. Когда смертная бледность лица моего и холодеющее тело мое поразит страхом близких моих: Господи, помилуй меня. Когда зрение мое помрачится и пресечется голос, окаменеет язык мой: Господи, помилуй меня.

Когда страшные призраки и видения станут доводить меня до отчаяния в Твоем милосердии: Господи, помилуй меня. Когда душа моя, пораженная воспоминаниями моих преступлений и страхом Суда Твоего, изнеможет в борьбе со врагами моего спасения, силящимися увлечь меня в область мрака мучений: Господи, помилуй меня.

Когда смертный пот оросит меня, и душа с болезненными страданиями будет отделяться от тела: Господи, помилуй меня. Когда смертный мрак закроет от мутного взора моего все предметы мира сего: Господи, помилуй меня. Когда в теле моем прекратится все ощущение, оцепенеют жилы и окаменеют мышцы мои: Господи, помилуй меня.

Когда до слуха моего не будут уже доходить людские речи и звуки земные: Господи, помилуй меня. Когда душа предстанет лицу Твоему, Боже, в ожидании Твоего назначения: Господи, помилуй меня. Когда стану внимать праведному приговору суда Твоего, определяющего вечную участь мою: Господи, помилуй меня.

Когда тело, оставленное душою, сделается добычею червей и тления и, наконец, весь состав мой превратится в горсть праха: Господи, помилуй меня. Когда трубный глас возбудит всех при втором Твоем пришествии и раскроется книга деяний моих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного раба Твоего (имя). В руце Твои, Господи, предаю дух мой. Аминь.

Отче Небесный, искупителю Иисусе Христе, Боже Душе Святый, истинный, единый и высочайший Утешитель! Когда исполнится время мое, которое Ты положил мне, когда достигнут предела своего дни мои, которые Ты начертал в книге Твоей, то даруй мне блаженное и мирное отшествие из этой жизни, изгони из меня любовь к миру и желание жить долее; даруй мне сердце, с радостию готовое к отшествию отсюда. Возбрани всякому ужасу и страху; соблюди меня от искушения вражескаго. Вооружи душу мою оружиями правды Твоей, щитом веры и шлемом спасения; потому что Ты, Господи Иисусе Христе, есть моя премудрость, моя правда, мое освящение и искупление, моя жизнь, мое утешение, мир мой и радость моя. Возложи на меня брачную одежду правды Твоей, да явится душа моя пред Тобою чиста, без пятна и порока, и дай мне услышать радостное слово Твое: прииди, благословенный от Господа, наследуй Царство Отца твоего, уготованное тебе от начала, и вниди в радость Господа твоего. Аминь.

Рех: сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим: положих устом моим хранило, внегда востати грешному предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согреяся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огнь.

Глаголах языком моим: скажи ми, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз? Се пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою, обаче всяческая суета всяк человек живый. Убо образом ходит человек, обаче всуе мятется: сокровищствует, и не весть, кому соберет я.

И ныне кто терпение мое, не Господь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мя еси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси. Отстави от мене раны Твоя: от крепости бо руки Твоея аз изчезох. Во обличению; о беззаконии наказал еси человека и истаял еси, яко паучину, душу его: обаче всуе всяк человек.

Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не премолчи: яко пресельник аз есмь у Тебе и пришлец, якоже вси отцы мои. Ослаби ми, да почию, прежде даже не отыду, и ктому не буду.

Премудрая и всекрасная святая великомученице Христова Варваре! Блаженна еси, яко премирная мудрости Божия плоть и кровь не яви тебе, но Сам Бог Отец Небесный, Иже тебе, веры ради от невернаго отца оставленную, изгнанную и умерщвленную, в дшерь Себе возлюбленную прият: за тленное земнаго имения наследие – плоти нетление дарова; труды мученическии упокоением Небесного измени Царствия; временное твое житие, смертию Его ради пресеченное, сицевою воспрослави почестию, яко душу с лики небесных вчини духов, тело же, на земли в храме их ангельском положенное, ангелом заповеда сохранити цело, честно и многочудесно. Блаженна еси, Христу Сыну Божию, Жениху Небесному уневещенная дево, Его же доброты твоея рачителя имети желающи, всю себе страданием, ранами, удов резанием и самыя главы усечением, аки утварьми дражайшими потщалася еси украсити: да тако, яко жена верна главе своей мужу, Христу духом и телом соединишися неразлучно, глаголющи: обретох. Его же возлюби душа моя, удержах Его, и не оставих Его. Блаженна еси, яко Святый Дух на тебе почил есть, имже духовными духовная разсуждати научена, вся духи лукавствия во идолах яко пагубная отринула еси, и единаго Бога Духа познавши, яко истинная поклонница, духом и истиною кланятися изволила еси, проповеднически глаголющи: Троицу чту, едино Божество. Сию Святую Троицу, Юже в животе и смерти исповеданием и страданием своим просла-вила еси, умоли о мне, предстательнице моя, яко да и аз всегда тройственною, веры, любве и надежды, туюжде Святую Троицу почитаю добродетелию. Имам светильник веры, но празден благих дел елеа: ты, мудрая дево, страдальческую плоть твою, крове исполнену и ранами проливающуюся, аки светильник имущая, даждь от елеа твоего, да тем душевную мою свещу украсивши, сподоблюся и аз, недостойный раб твой (имя) по тебе внити в чертог небесный. Пресельник аз есмь на земли и пришлец, якоже вси отцы мои: благ вечных наследнице и блаженная обеда в Царствии Небесном причастнице, яко в странствии жития, трапезы божественныя угощения, сице и во исходе от мира, желаемаго сподоби мя напутствования: и егда в конец сном смерти начну усыпати, коснися тогда изнемогающия плоти моея, яко иногда ангел Илии, глаголющи: востани, яждь и пий, яко да благодатию божественных Тела и Крове Тайн укреплен, прейду в крепости яди тоя далекий путь смерти, даже до горы небесныя: и тамо, Егоже ты чрез три окна банныя прежде верою Бога Троицу Узрела еси, Сего купно с тобою лицем к лицу да удостоюся видети, и славити Его в нескончаемые веки. Аминь.

МОЛИТВА О СКОРЕЙШЕЙ СМЕРТИ СТРАЖДУЩЕГО.

Грешно ли молиться, чтобы человек, претер­певающий тяжкие страдания, скорее скончал­ся?

Молиться о том, чтобы страдалец, у которого нет шан­сов выздороветь, который мучается сам и в тягость дру­гим, скорее скончался, православная церковь грехом не считает. Есть даже «специальный» святой, к которому обращаются в подобной тяжелейшей ситуации – это преподобный Афанасий Афонский. В числе многих совершенных им чудес была особенно замечательна скорая помощь отчаявшимся.

Вот молитва, которую читают этому святому: «Пре­подобный отче Афанасие, изрядный угодниче Христов и великий Афонский чудотворче! Во дни земнаго жития твоего многия на путь правый наставивый и во Царствие Небесное мудре руководивый, скорбныя утешивый, падающим руку помощи подававый, и всем любезный, милостивый и сострадательный отец бывый!

Ты и ныне, в Небесной пребывая светлости, наипаче умножаеши любовь к нам, немощным, в море житейском различие бедствующим, искушаемым духом злобы и страстьми своими, воюющими на дух.

Сего ради мо­лим тя, святый отче: по данной тебе от Бога благодати помози нам волю Господню в простоте сердца и сми­рении творити, искушения же вражеския победити и свирепое страстей море изсушити: да тако немокренно перейдем житейскую пучину и предстательством твоим ко Господу сподобимся достигнути обетованного нам Царствия Небеснаго, славяще Безначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Читайте эту молитву ежеутренне и ежевечерне, после чего обращайтесь к преподобному Афанасию своими словами, прося прекратить страдания и страждущего, и ваши. Обязательно закажите в церкви молебен о его здравии.

«О здравии» не означает, что вы рассчитывае­те на чудесное выздоровление человека (хотя бывает и такое!) – «здравие» в молебнах имеет более широкий смысл, в том числе – возможность, отрешившись от боли, в полном разуме и приняв последнее причастие, отойти к Богу.

О своем здравии и здравии радных молебен заказать тому же святому тоже нужно. Вы по-своему настрадались так, что можете впасть в грех уныния, да и физическое ваше состояние, видимо, оставляет желать много лучшего.

На заказанных молебнах надо присутствовать, если только этому не помешают некие «форсмажорные» обстоятельства.

Контакты портала

Источник: //xn----9sbewbkihfjfskz.xn--p1ai/ne-mozhet-umeret-molitva/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.